เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงสมรรถนะ ของรถยนตร์ Citroen (The Unique Suspension Technology)ที่สามรถทำให้รถCitroen วิ่งอยู่ได้แม้มี 3 ล้อ 
skyexits.gif (537 bytes) skyexits.gif (537 bytes)
back next
TITLETHREE LEGS    PRODUCTCITROEN     LENGTH30 SECONDS   ADVERTISERYONTRAKIT AUTOCENTER CO.    ADVERTISING AGENCYBBDO, BANGKOK    CREATIVE DIRECTORSUTHISAK SUCHARITTANONTA / ANURUX JANSANJAI     COPYWRITERSUTHISAK SUCHARITTANONTA    ART DIRECTORANURUX JANSANJAI     PRODUCTION COMPANYSKY EXITS, BANGKOK   
PRODUCERSSUVIKROM P. / WIJIT M./ KRISSANA B.     FILM DIRECTORSUVINIT PORNAVALAI     LIGHTER / CAMERAMANWEERAWAT   WISETHTIRN   EDITORSUNTHORN KANCHANAKAN    SOUND ENGINEERWUTTCHI  KANCHANAKAN   SOUND PRODUCERAMNUAY TONGKUMPAN

(c) Copyright 1999  SKY EXITS CO.,LTD.